English | 学校主页
网站地图 | 收藏本页 | 管理入口

【校内招聘会1614】北京协和医院

(2015-11-20)

                            北京协和医院招聘宣讲会

 

 

时间:11月21日     上午9:00

地点:医大一院门诊楼三楼第五教室

 

拟招聘我校博士及七年制毕业生,鼓励博士毕业生积极参加!

页面点击率:11487    
Copyright©2015中国医科大学研究生院 版权所有  地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号  邮箱:cmugs@cmu.edu.cn 邮编:110122 访问量: 6444917