English | 学校主页
网站地图 | 收藏本页 | 管理入口

【招聘信息16137】齐齐哈尔医学院

(2015-12-2)

                                齐齐哈尔医学院公开招聘大学教师 

 

 

报名时间:201511209:00201512181600

报名网址:考生通过齐齐哈尔医学院人事处网站(http://renshi.qmu.edu.cn/)进入报名系统。

 

页面点击率:9781    
Copyright©2015中国医科大学研究生院 版权所有  地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号  邮箱:cmugs@cmu.edu.cn 邮编:110122 访问量: 6445102