English | 学校主页
网站地图 | 收藏本页 | 管理入口

关于2016年硕士研究生新生奖学金发放的通知

(2017-6-6)

 

2016年硕士研究生新生奖学金获得者:

   2016年硕士研究生新生奖学金已于66日发放到获奖同学的盛京银行卡中,请获奖同学注意查收。

 

                                                              研究生院

                                                            2017年6月6日

页面点击率:17316    
Copyright©2015中国医科大学研究生院 版权所有  地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号  邮箱:cmugs@cmu.edu.cn 邮编:110122 访问量: 6483876