English | 学校主页
网站地图 | 收藏本页 | 管理入口

关于发布中国医科大学2018年本科生推免选拔考试成绩复核结果的通知

(2017-7-6)

 

        经考生本人申请,我校组织专人对申请复核成绩的考生的全部试卷进行了复核,现将复核结果公布如下:

     我校2018年本科生推免选拔考试成绩复核结果与公布分数一致,无误。

                                         

 

 研究生院

2017年7月6日

页面点击率:9084    
Copyright©2015中国医科大学研究生院 版权所有  地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号  邮箱:cmugs@cmu.edu.cn 邮编:110122 访问量: 3351206