English | 学校主页
网站地图 | 收藏本页 | 管理入口

关于2018年非规培硕士必修课课程表部分课程调整的通知

(2018-9-7)

各相关同学:

 

 因学校整体安排调整原因,研究生课程安排需进行相应调整,具体见附件,调整部分见红色标注。

 附件:调整后课程表

 

                                                               研究生院教学办

                                                                2018年9月7日

 

页面点击率:1416    
Copyright©2015中国医科大学研究生院 版权所有  地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号  邮箱:cmugs@cmu.edu.cn 邮编:110122 访问量: 4360596