English | 学校主页
网站地图 | 收藏本页 | 管理入口

关于2019届拟毕业研究生必修课程考试时间的通知(更新考试地点及名单)

(2019-3-8)

各相关同学:

 

       必修课程补考时间,考试地点及考生名单如下:

 

       点击下载:考试时间及地点

 

                       考生名单 

 

       教学办电话:024-31939464

 

                                                                          研究生院教学办

                                                                           2019年3月11

页面点击率:1033    
Copyright©2015中国医科大学研究生院 版权所有  地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号  邮箱:cmugs@cmu.edu.cn 邮编:110122 访问量: 4455736