English | 学校主页
网站地图 | 收藏本页 | 管理入口

课程年审等教学相关表格

(2009-10-22)

           1、研究生课程备案申报审批表
           2、研究生课程注册申报审批表
           3、研究生实验课设置计划表
           4、研究生实验课教学进度表
 
 
 
 
                                                                               中国医科大学研究生院
                                       
页面点击率:1152    
Copyright©2015中国医科大学研究生院 版权所有  地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号  邮箱:cmugs@cmu.edu.cn 邮编:110122 访问量: 4125408